Частна професионална гимназия и колеж по управление на туризма

КАРТИЧКА 15092014

poydravitelen adres

15.09

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА УЧИЛИЩА ПО ТУРИЗЪМ – ГИМНАЗИИ И КОЛЕЖИ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“

е първата и уникална по замисъл и реализация верига от частни училища

в системата на средното и над средно образование в България.

Flayer

Националната верига включва седем частни професионални гимназии по управление на туризма и седем частни професионални колежа по туризъм. Патрон на училищата е видният българин, народният будител Константин Фотинов.
Училища “Константин Фотинов” носят духа и традицията на основаното през 1828 година първо българско частно училище от Константин Фотинов;
На 15 септември 2014 година Частна професионална гимназия по управление на туризма “Константин Фотинов”, гр. Варна открива своята деветнайста учебна година.

Една модерна традиция

Ние съчетаваме  образованието с професията. При нас вие ще  придобивате знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда и подбора на специалисти за туристическата индустрия.

Знанието е сила!

40144

Ние подготвяме новите лица на туризма в България!

МИСИЯ: Да обединим обучението по планински, морски, масов и алтернативен туризъм в една образователна институция; Да осигурим приемственост – гимназия и колеж в едно населено място.

Уникални сме, защото съчетаваме три типа училища – подготвителни класове на езикови гимназии, общообразователна подготовка на СОУ, подготовката на професионалните училища.

Единствено ние предлагаме ПАРАЛЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ за ученици в  масовите училища. То е за ученици, навършили 16 години, и завършили 10-ти клас. При нас имате реална възможност да придобиете професия и специалност паралелно с гимназията, в която се обучавате. Гарантирано получавате Свидетелство за професионална квалификация III степен и мениджърска правоспособност. Докато  сте  наши  ученици, ние ви осигуряваме платен стаж и осигурена работа с добри доходи в Германия; сертификати от работодателите за проведен стаж и работа; отлична професионална подготовка и чужд език по професията. Практиката доказва, че при отлично  представяте  и справяне  с възложените отговорности, това е прекрасен шанс  за  вашето  бъдещо кариерно развитие при  работодателите  в чужбина.

Изберете нас! 

  • Завършилите колежи “Константин Фотинов” придобиват ІV степен на професионална квалификация и правото да заемат мениджърски позиции;
  • Училищата ни са признати от Агенцията по труда на Република Германия за обучаващи организации в сферата на туризма;
  • Осигуряваме платени летни и зимни стажове за възпитаниците на училища (гимназии и колежи) “Константин Фотинов” са осигурени както в престижни български обекти така и в туристически комплекси в Република Германия;
  • Чрез утвърдени връзки, резултат от реализираните проекти по различни европейски програми и сертифициране на учебните ни планове и програми в Германия, създаваме условия за работа в чуждоезикова среда при европейски работодатели;
  • Предоставяме възможност за получаване на висше образование при преференциални условия и признаване на вече положените изпити в Нов български университет, за успешно завършилите колежи “Константин Фотинов”;
  • Обучението в Национална верига училища по туризъм – гимназии и колежи “Константин Фотинов” е гарант за придобиване на средно образование, ІV степен на професионална квалификация и мениджърска правоспособност и е предпоставка за получаване на бакалавърска и магистърска степен.

Ако сте отпаднали  от училище по  различни  причини – потърсете ни – ние предлагаме  отлични възможности за вашето  обучение и професионално ориентиране.

 

ЧПГУТ лиценз РД-14-83 от 25.07.1996 г . / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – РД-14-197 от 09.09.2002 г. – Варна

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Варна

Varna gimnaziq

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” е първото лицензирано училище от Национална верига училища по туризъм- гимназии и колежи ”Константин Фотинов”.
Гимназията е открита със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-83 от 25.07.1996 г.
В четиринайсет годишната си история училището се утвърди като престижна образователна институция, подготвяща специалисти от средно мениджърско ниво за туристическата индустрия.
През учебната 2002г. лиценз получи Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов”- РД-14-197 от 09.09.2002г. Училището е първото по рода си на територията на Варненски и съседните региони.
Уникално е съчетанието между двете учебни заведения, като перспектива и възможност по линията на продължаващото обучение.
Специалностите по които обучаваме в колеж ”Константин Фотинов” са акредитирани от Нов български университет. Това гарантира на завършилите колежа продължаване на обучението по специалността ”Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” в НБУ.
Гимназията и колежа са първите образователни институции, които са в основата на създадената през 2005г.- Национална верига училища по туризъм- гимназии и колежи „Константин Фотинов”.
За първи път в най-новата история на средното образование Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” учереди ежегодна стипендия на името на своя патрон. Стипендията се връчва на победителя в конкурса за есе посветен на деня на народните будители и патронния празник на веригата училища „Константин Фотинов”.
През 2009г. Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” изпрати своя десети, а Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов” шестия си випуск.

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов”

Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов”
София

Sofia gimnaziq

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов” София e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-68 от 08.05.2006г. и Частен професионален колеж по туризъм” Константин Фотинов”e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-67 от 08.05.2006г .

ЧПГУТ лиценз РД-14-246 / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – РД-14-245 от 15.09.2007 г. – Созопол

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Созопол

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов” са част от първата за страната верига от училища по туризъм- гимназии и колежи, подготвяща специалисти за туристическата индустрия в България. Училищата в Созопол са лицензирани със заповед на министъра на науката и образованието РД-14-246 за ЧПГ по УТ”Константин Фотинов” и РД-14-245 за ЧПК по туризъм.Учебните занятия стартираха на 15.09.07г.
На 27.06.09 г. успешно приключи обучението на първия випуск на Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов”.
Учебните заведения, които подготвят специалисти в сферата на туристическото обслужване успешно запълниха, съществуващата образователна ниша и благодарение на тях в община Созопол сега има две нови училища- професионална гимназия и професионален колеж, които създават нови образователни възможности пред младите хора на Созополска и съседните общини.
Паралелно с това, туристическия отрасъл, като основополагащ за Созополска община и определящ поминъка на населението, има възможността да ползва висококачествен образователен продукт, което директно влияе на качеството на туристическото обслужване.
Чрез двете образователни институции, се създава перспектива за реализация на европейската директива за учене през целия живот. Община Созопол се утвърждава като съвременен образователен център на Южното Черноморие.
За успешното протичане на обучението на гимназистите и колежаните са привлечени знаещи и можещи преподаватели,доценти и главни асистенти,както и са сключени договори с хотелски комплекс „Селена“ и х-л Вила Лист, гр.Созопол, което осигурява успешното протичане на учебната практика на гимназистите и колежаните.

ЧПГУТ лиценз РД-14-45 / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – РД-14-44 от 19.05.2005 г. – Смолян

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Смолян

Smolqn gimnaziq

Развитието на туристическата индустрия предполага друг тип подготовка на специалистите, които я обслужват и очертава необходимостта от рязко повишаване на качеството й. Европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение изискват въвеждане на системата за обучение през целия живот, приближаване на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение, като средство за подобряване на качеството на работната сила.

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” – Смолян e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-45 от 19.05.2005г. Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” – Смолян e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-44 от 19.05.2005г.
Водени от това разбиране и от очертаващата се перспектива туристическият отрасъл да се утвърди като основен за община Смолян, разкрихме на територията на общината, в град Смолян, средно професионално училище по туризъм и професионален колеж по туризъм. Аргументите за това са засилващия се инвестиционен интерес към община Смолян, така и от интереса, който се проявява към съседни на Смолян общини. Успоредно с това, сме отчели и нивото на безработица, както и анализираме шансовете за временна и постоянна трудова заетост, която естествено свързваме с развитието на туризма.
Качеството и нивото на общообразователната и професионална подготовка, постигнатите резултати и полученото признание ни дават основание да твърдим, че образователният ни продукт се приема добре и на територията на община Смолян. Нещо повече, ние се стремим да работим изпреварващо с оглед на бъдещите потребности и изисквания на пазара на труда. Ние обучаваме специалисти, които да допринасят за новото качество в туристическото обслужване и съдействаме за разширяване на структурата и системата на средното образование в общината. Не е за пренебрегване и фактът, че за община Смолян това е първата структура на частното средно образование.
Убедени сме, че чрез училища “Константин Фотинов”не само разширяваме възможностите за избор на децата от общината, но и съдействаме за допълнителната заетост на учителските кадри. Считаме, че тази образователна структура разширява кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти в сферата на професионалното образование и обучение по един от приоритетите- учене през целия живот, както и ще съдейства за по бързото адаптиране към европейските критерии и стандарти за професионална подготовка. В състояние сме да предложим програми за професионално обучение на отпадналите и незавършили основно и средно образование.
Дълбоко сме убедени, че откриването на училища “Константин Фотинов” на територията на община Смолян е прогресивно и перспективно начинание, защото в областта на професионалното образование и обучение, с нашите традиции, с практическата подготовка, която е оценена по достойнство от местата , където практикуват нашите възпитаници, ние предлагаме инвестиция в бъдещето на децата от Смолянски регион.

ЧПГУТ лиценз РД-14-47 / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” -РД-14-46 от 19.05.2005 г. – Старо Оряхово

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Старо Оряхово

St Orqhovo gimnaziq

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-47 от 19.05.2005г. и Частен професионален колеж по туризъм” Константин Фотинов”e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-46 от 19.05.2005г.
Развитието на туристическата индустрия предполага друг тип подготовка на специалистите, които я обслужват и очертава необходимостта от рязко повишаване на качеството й.
Европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение изискват въвеждане на системата за учене през целия живот, приближаване на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение, като средство за подобряване на качеството на работната сила.
Водени от това разбиране и от очертаващата се перспектива туристическият отрасъл да се утвърди като основен за община Долни Чифлик, разкрихме на територията на общината, в село Старо Оряхово, средно професионално училище по туризъм и професионален колеж по туризъм. Аргументите ни са : засилващия се инвестиционен интерес към община Долни Чифлик, така и от интереса, който се проявява към съседни на Долни Чифлик общини. Изминалите години след лицензирането на училищата в Старо Оряхово доказаха правотата на преценката ни. Примерите са -изграждането на новите туристически комплекси в градовете Обзор и Бяла, предстоящото строителство в курортите Камчия и Шкорпиловци.
Качеството и нивото на общообразователната и професионална подготовка, постигнатите резултати и признанието, което нашите кадри получават работейки и стажувайки в тях ни дават основание да твърдим, че образователният ни продукт е приет добре и на територията на община Долни Чифлик и в посочените курортни комплекси. Нещо повече, ние се стремим да работим изпреварващо с оглед на бъдещите потребности и изисквания на пазара на труда.
Обучаваме специалисти, които да допринасят за новото качество в туристическото обслужване, съдействаме за разширяване на структурата и системата на средното образование.Не е за пренебрегване и факта, че община Долни Чифлик е първата от общините, извън областните центрове с разкрита структура на частното образование.
Считаме, че нашите училища разшириха кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти свързани с интеграцията на етническите малцинства и по специално на ромското население. Предлагаме програми за професионално обучение на отпадналите и незавършили основно и средно образование.
Вярваме, че с възстановяването на традицията, която е съществувала в община Долни Чифлик в обучението и подготовката на специалисти в областта на туризма спомагаме за изграждането на нови перспективи пред децата от Камчийския край.
През месец май 2008г. успешно се дипломира първият випуск на колеж ”Константин Фотинов”, а през 2009г. и випуск на Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов”.

ЧПГУТ лиценз РД-14-241 / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – РД-14-247 от 17.07.2007 . – Стара Загора

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”

Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”

Стара Загора

Развитието на Националната верига свързaхме  с изграждането на гимназии и колежи в община СТАРА ЗАГОРА.

Формулираните от нас причини за създаване на училища на територията на Старозагорска община са:
•развитието на гр. Стара Загора като икономически и административен център
•развитието на културния и исторически туризъм
•необходимостта от високо качество на туристическата услуга
•наличието на туристически комплекси, които са естествените потребители на образователния ни продукт
•развитието на частното образование като алтернатива на държавното и общинското в контекста на необходимата и неизбежна реформа в тази сфера
•уникалната комбинация от професионална гимназия и професионален колеж с продължаващо обучение във ВУЗ и гарантиран прием до бакалавърска степен.
Като отчетохме всичко това, ние открихме през учебната 2007/2008 година Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” на територията на община Стара Загора. Обучаваме специалисти, които допринасят за новото качество в туристическото обслужване. Съдействаме за разширяване на структурата на частното образованието, като разкрихме, първите за общината училища от Националната верига училища по туризъм- гимназии и колежи „Константин Фотинов”.
Убедени сме, че чрез училища “Константин Фотинов” разширихме възможностите за избор на децата от общината.
Нашата структура отговаря на европейските критерии и стандарти за качество на професионалната подготовка в частта професионално образование и обучение. Считаме, че тя разшири кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти в сферата на професионалното образование и обучение по един от приоритетите -учене през целия живот, както и съдейства за по-бързото адаптиране към европейските критерии и стандарти за професионална подготовка.
Националната верига частни училища по туризъм- гимназии и колежи”Константин Фотинов” е член на БРХА и постигнатото от нас в областта на професионалното образование и обучение, нашите традиции и практическата подготовка са оценени по достойнство от местата , където практикуват възпитаниците ни, а това са: резиденция “Евксиноград”, почивната база на МС на Република България на ”Св.Св.Константин и Елена” и ”Марина Гранд бийч хотел” в к-с” Златни пясъци”, к-с „ Слънчев ден”, к-с Албена.
През 2009г. успешно завърши първия випуск на ЧПК по туризъм”Константин Фотинов” Частна професионална гимназия по управление на туризма „К.Фотинов”гр. Стара Загора е лицензирана със заповед РД 14 -241 / 17.07.2007 година на Министъра на образованието и науката . Частен професионален колеж потуризъм „К.Фотинов” гр. Стара Загора е лицензиран със заповед РД 14-247 / 17.07.2007 г. на Министъра на образованието и науката.

ЧПГУТ лиценз РД-14-34 от 27.04.2006 г. / ЧПКТ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – РД-14-36 от 04.05.2006 г. – Каварна

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Каварна

Kavarna

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” – Каварна e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-34от 27.04.2006г. Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” – Каварна e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-36 от 04.05.2006г.
Развитието на северното Черноморие и превръщането на гр.Каварна в своеобразен център на aлтернативния и фестивален туризъм насочи интереса ни към Каварненска община. Ние сме първото частно училище на територията на община Каварна. Отчетохме, че в района на град Каварна липсват учебни заведения,които да подготвят специалисти в сферата на туристическото обслужване, a туристическата индустрия все повече изисква нов подход в подготовката на специалистите, които я обслужват. Все по ясно се очертават различията в стандартите и се налага необходимостта от рязко повишаване на качеството на туристическия продукт. Въвеждането на европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение, утвърждаването на системата за учене през целия живот, приближаването на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, целят повишаване на привлекателността на професионалното обучение.Убедени сме , че реализираме всичко това с разкриването на двете образователни структури на територията на община Каварна.
Амбицията ни е да привличаме и обучаваме младежи и девойки от близките общини, желаещи да се образоват и квалифицират в сферата на туризма. Считаме, че това ги прави конкурентоспособни на пазара на труда и им осигурява добри позиции за професионална и житейска реализация.
Ние обучаваме и възпитаваме специалисти на средно управленско ниво,знаещи и можещи мениджъри, новите лица на туризма в България.Подготвяните от нас специалисти в областта на туризма, отговорят на европейските изисквания за квалификация на работната сила. Предлагаме: Качествено образование;Професионална квалификация;Платени летни стажове;Специализация в чужбина;Пет сертификата за чужд език;Осигурена работа след завършване на обучението;Възможност за продължаване на образованието в университет. Конкурентни предимства в образованието, което получават възпитаниците ни:отлично ниво на общообразователна подготовка, чуждоезиково обучение – английски, немски, руски; синхронизиране на професионалната подготовка с европейските критерии и стандарти.
Убедени сме, че двете образователни институции са придобивка за района на северното Черноморие и са на път да се постепенно се утвърдят като водещи в професионалната подготовка за Каварна и съседните общини.
Колежът в Каварна изпрати през 2008 първият си випуск, а през 2009 г. втория.